Trvalé bydliště

Každý občan ČR musí mít na území našeho státu trvalé bydliště. Obvykle je trvalým bydlištěm místo, kde má fyzická osoba svůj byt, rodinu nebo kde pracuje a kde rovněž bydlí. Ale není to podmínkou. Místo trvalého bydliště je, vedle data narození nebo rodného čísla, jedním z hlavních identifkačních znaků fyzických osob. Trvalé bydliště je nenahraditelným určovatelem pro určení místní příslušnosti orgánů státní správy a soudů.

Náš právní řád neklade, kromě toho, že trvalé bydliště musí být umístěno v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a že tato nemovitost musí být označena číslem popisným nebo evidenčním, na místo trvalého bydliště žádné zvláštní podmínky. Volba místa trvalého bydliště závisí pouze na vůli konkrétního občana.

Pokud nemáte z jakýchkoliv důvodů trvalé bydliště (např. pronajímatel Vašeho bytu Vám nechce poskytnout souhlas s jeho umístěním, o trvalé bydliště jste přišli v důsledku přestěhování) nebo chtete uvádět na listinách exkluzivní adresu v Praze, příp. z jiných důvodů chcete, aby místní příslušnost orgánů státní správy a soudů byla umístěna v Praze, můžeme Vám trvalý pobyt v Praze poskytnout.

Nejenom, že Vám můžeme zajistit trvalé bydliště v Praze, ale rovněž Vám pomůžeme se zajištěním formalit při jeho změně, včetně vyřízení vydání nového občanského průkazu.

Naše trvalé bydliště je umístěno na Praze 8 v činžovním domě na Sokolovské ulici č. 428/137. V domě má každý z trvale bydlících umístěnu vlastní poštovní schránku, do které má neomezený přístup.

Cena 3 000 Kč/měs. (bez DPH).

Zprostředkování víz a pobytů

informujte se o možnostech zprostředkování víz a pobytů. Více najdete zde

 

Máte nějaké otázky? Rádi je zodpovíme.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva